Meet ‘n’ Talk házirend

  1. A Rendezvény területén tartózkodni csak érvényes belépőjeggyel (karszalaggal) lehet. A belépőjegy megvásárlásával és a rendezvény területén való tartózkodással Látogató tudomásul veszi az esemény Házirendjét, magára nézve kötelezően betartandónak tekinti. Továbbá a Szervezők kéréseit/utasításait feltétel nélkül elfogadja.
  2. A Házirend és/vagy Szervezők kérésének megszegése, illetve az esemény zavartalan lefolyásának megzavarása az eseményről való kizárást vonhat maga után.
  3. A Résztvevőktől a mindenkori általános viselkedési szabályok elvártak.
  4. A találkozó területén a maximális megengedett sebesség 5 km/h és a KRESZ szabályai érvényesek.
  5. A rendezvényen részt vevő autókért és értéktárgyakért a Szervezők semmilyen formában nem vállalnak felelősséget.
  6. A rendezvény területén okozott károkért a Szervezők nem felelnek. Az okozott kár megtérítése a károkozó kötelessége.
  7. A találkozón résztvevő gépjárművek kizárólag a rendezvény helyszínének megközelítésére és elhagyására, továbbá az autós programokon (pl. limbóverseny) való részvétel esetén vehetők igénybe. Ettől eltérő esetben a gépjárműveket használni, motorjukat álló helyzetben járatni tilos.
  8. A rendezvényen hang-, kép-, illetve videófelvétel készül, melyet Szervezők maradéktalanul felhasználhatnak. A belépő megvásárlásával Látogató lemond – a hatályos adatvédelmi törvényben (2011. évi CXII.) szereplő, erre vonatkozó jogairól, követeléseiről.
  9. A Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok léptethetőek be, és csak gazdájuk által. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani. A szervező fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát.